Free Smart to seria swobodnie programowalnych sterowników stworzonych z myślą o zastosowaniu w branży HVACR. Duża liczba konstrukcji sprzętowych, standardowe (zgodne z normą IEC 61131-3) środowisko programowania, pozwala na szerokie zastosowanie sterowników - szczególnie tam, gdzie znaczenie ma zwiększona liczba wejść i wyjść o charakterze analogowym.

 

W zakresie serii sterowników Free Smart wyróżnić można urządzenia o następujących cechach:

 • Sterowniki swobodnie programowalne,
  • Konstrukcja do montażu na szynie DIN,
  • Konstrukcja do montażu panelowego,
  • Konstrukcja z lub bez wyświetlacza,
  • Konstrukcja z wyprowadzeniami wejść/wyjść w postaci wiązki przewodów,
  • Konstrukcja z wyprowadzeniami wejść/wyjść przez zaciski śrubowe,
  • Zasilanie 12/24VAC/24VDC lub 230VAC,
 • Moduły rozszerzeń,
  • Montaż na szynie DIN,
  • Konstrukcja z wyprowadzeniami wejść/wyjść w postaci wiązki przewodów,
  • Konstrukcja z wyprowadzeniami wejść/wyjść przez zaciski śrubowe,
  • Zasilanie 12/24VAC/24VDC lub 230VAC,
 • Panele interfejsu użytkownika,
  • Estetyczny wyświetlacz LCD z podświetlaniem, montowany natynkowo,
  • Zewnętrzny wyświetlacz sterownika LED, montowany panelowo.

Sterownik można rozszerzyć o jeden moduł wejść wyjść oraz o jeden wyświetlacz.

Z punktu widzenia tworzenia programu w oprogramowaniu narzędziowym Free Studio, wybór sterownika w zakresie serii smart nie ma znaczenia - tworząc aplikację, wybiera się ogólnie (target) serię Smart gdzie deklaruje się wykorzystanie poszczególnych wejść i wyjść sterownika, przez nadanie im nazw. Tak samo ma to miejsce dla modułów rozszerzeń  SME5500 (SE646) lub SME4500/C, gdzie też występuje ogólny profil urządzenia a od stworzonego programu, zależy czy wykorzystane będą dane wejścia i wyjścia. Wyświetlacz SKP10, nie trzeba programować. Jest on niejako panelem ECHO wbudowanego w sterownik wyświetlacza. Wyświetlacz SKW22L - wymaga specjalnego zaprogramowania oraz zbudowania konstrukcji Menu. Modicontrols posiada w tym zakresie gotowe szablony programów wyświetlacza.

Dzięki temu, przenoszenie aplikacji pomiędzy różne konstrukcje sprzętowe sterownika oraz konfiguracje aplikacji, jest bezproblemowe i nie wymaga interwencji w program.

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie jednostek centralnych: 

 Symbol

SMD5500/C/S

SMP5500/C/S

SMC5500/C/S

SMD4500/C/S

SMD4500/C

Rodzaj

Sterownik

Sterownik

Sterownik

Sterownik

Sterownik

Podłączenie

wiązki przewodowe

wiązki przewodowe

wiązki przewodowe 

 zaciski śrubowe

zaciski śrubowe

Zasilanie

12/24VAC lub 24VDC1

12/24VAC lub 24VDC1

12/24VAC lub 24VDC1

 230VAC1

230VAC1

AI
AO
DI
DO

2+3=5
2+1=3
6
5+22+1=8
2+3=5
2+1=3
6
5+22+1=8
2+3=5
2+1=3
6
5+22+1=8
2+3=5
2+1=3
(23)
4+(23)
2+3=5
2+1=3
(23)
4+(23)

Komunikacja

  RS-485 - Modbus RTU
LAN - akcesoria
TTL - serwisowo

  RS-485 - Modbus RTU
LAN - akcesoria
TTL - serwisowo

   RS-485 - Modbus RTU
LAN - akcesoria
TTL - serwisowo

  RS-485 - Modbus RTU
LAN - akcesoria
TTL - serwisowo 

 -4
LAN - akcesoria
TTL - serwisowo 

Wyświetlacz

  LED 7seg - 4 cyfry
Kolorowe piktogramy

  LED 7seg - 4 cyfry
Kolorowe piktogramy

 -

  LED 7seg - 4 cyfry
Kolorowe piktogramy 

  LED 7seg - 4 cyfry
Kolorowe piktogramy 


1 - nie można łączyć potencjału zasilającego z GND wejść/wyjść,

2 - mowa tu o dwóch wyjściach typu OpenColector, które mogą pracować z modulacją PWM/PPM synfazowo z napięciem zasilania i być sterowane w sposób ciągły (0..100%). W takim przypadku mogą wprost sterowa sterować triak regulujący obroty silnika wentylatora lub np. siłownika elektrotermicznego. W popularnych aplikacjach najczęściej używa się tego wyjścia jako wyjścia 2-stanopwego. W dokumentacji producenta, występuje ono jednak jako wyjście analogowe i tak też jest oznaczone na zaciskach AO1 i AO2.

3 - zależnie od ustawienia programowego sterownika, są to albo wejścia cyfrowe DI1 i DI2 lub wyjścia AO1 i AO2 (do których odnosi się uwaga 2),

4 - sterownik można włączyć do sieci RS-485 przez zastosowanie urządzenia BusAdapter.

 

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie modułów rozszerzeń i wyświetlaczy: 

 Symbol

SE646

SME5500

SME4500/C

SKP10

SKW22L

SKP22L

Rodzaj

Moduł rozszerzeń

Moduł rozszerzeń

Moduł rozszerzeń

Dodatkowy ekran

Panel operatorski

Panel operatorski

Podłączenie

wiązki przewodowe

wiązki przewodowe

zaciski śrubowe

 zaciski śrubowe

zaciski śrubowe

 zaciski śrubowe

Zasilanie

12/24VAC lub 24VDC1

12/24VAC lub 24VDC1

 230VAC1

12VDC z magistrali LAN

12VDC z magistrali LAN

 12VDC z magistrali LAN

AI
AO
DI
DO

2+3=5
2+1=3
6
4+1+22+1=8
2+3=5
2+1=3
6
5+22+1=8
2+3=5
2+1=3
6
5+22+1=8
2+3=5
2+1=3
(23)
4+(23)
14+1=21+1=2Komunikacja

LAN - akcesoria

 LAN - akcesoria

LAN - akcesoria

LAN - akcesoria

LAN - akcesoria

LAN - akcesoria 

Wyświetlacz

-

-

 -

LED 7seg - 4 cyfry
Kolorowe piktogramy

LCD 7seg - 4 cyfry
LCD 7seg - 3 cyfry
Piktogramy 

LCD 7seg - 4 cyfry
LCD 7seg - 3 cyfry
Piktogramy  

1 - nie można łączyć potencjału zasilającego z GND wejść/wyjść,

2 - mowa tu o dwóch wyjściach typu OpenColector, które mogą pracować z modulacją PWM/PPM synfazowo z napięciem zasilania i być sterowane w sposób ciągły (0..100%). W takim przypadku mogą wprost sterowa sterować triak regulujący obroty silnika wentylatora lub np. siłownika elektrotermicznego. W popularnych aplikacjach najczęściej używa się tego wyjścia jako wyjścia 2-stanopwego. W dokumentacji producenta, występuje ono jednak jako wyjście analogowe i tak też jest oznaczone na zaciskach AO1 i AO2.

3 - zależnie od ustawienia programowego sterownika, są to albo wejścia cyfrowe DI1 i DI2 lub wyjścia AO1 i AO2 (do których odnosi się uwaga 2),

4 - wbudowany czujnik temperatury.


 

 

Urządzenia dodatkowe, takie jak moduły rozszerzeń czy wyświetlacza, komunikują się ze sterownikiem na porcie oznaczonym jako LAN. Jest to zamknięty protokół producenta o standardzie elektrycznym bazującym sygnałach napięciowych. Deklarowana przez producenta odległość podłączenia to 100mb. Do sterownika podłączyć można maksymalnie po jednym z tych urządzeń co prezentuje poniższy diagram.

Sterowniki serii Free Smart posiadają port komunikacyjny RS-485 oraz równoległy do niego port TTL (wykorzystywany głównie serwisowo). Porty te wykorzystywane są do komunikacji ze sterownikiem w protokole Modbus RTU, gdzie sterownik występuje jako Slave. W protokole tym odbywać się może programowanie sterownika z aplikacji Free Studio oraz komunikacja z systemem nadrzędnym BMS/SCADA.

Po zmianie firmware oraz odpowiednim przygotowaniu programu sterownika, możliwa jest praca sterownika jako Master w sieci Modbus RTU. W takim trybie pracy, sterownik, po załączeniu zasilania, nasłuchuje komunikacji jako Slave - w celu uruchomienia np. programowania, po czym, po określonym czasie, automatycznie przełącza się do pracy jako Master.