LibertyRed Evolution to uniwersalna aplikacja sterowania i monitorowania wielofunkcyjnych węzłów ciepła.

Obsługa funkcji węzła:

  • CO1 - pierwszy węzeł centralnego ogrzewania z wartością zadaną zależną od krzywej grzewczej (od temperatury zewnętrznej),
  • CO2 - drugi węzeł centralnego ogrzewania z wartością zadaną zależną od krzywej grzewczej (od temperatury zewnętrznej),
  • CWU - węzeł ciepłej wody użytkowej,
  • BCWU - sterowanie i regulacja bufora ciepłej wody użytkowej.

 

 

Monitoring przez aplikację webserwera.

 

 

 

 

 

Możliwe interfejsy użytkownika

 

 

 

Modernizacje węzłów

Zgodność ze czujnikami temperatury Satchwell.

 

 

Wymiana IAC420 lub MN440

Konstrukcja sterowników i lokalizacja wyprowadzeń wejść/wyjść są prawie identyczne ze sterownikami Evolution.

  • Zgodne gabaryty,
  • Zgodne zasilanie,
  • Zgodna charakterystyka czujników temperatury,
  • Zgodna konstrukcja i lokalizacja wyprowadzeń,
  • Większa liczba wejść/wyjść i uniwersalność sterownika Evolution,

 

 

 

Wymiana MN500, MN550, IAC600, MN620 lub MN650

 

Porównanie wejść i wyjść poszczególnych sterowników prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj IO \ Sterownik EVD7500C/U EVE7500 EVE4200 IAC 600 MN 500
MN 550

MN 620
MN 650

Wejścia cyfrowe - DI   8+1   8+1   2   8   2   8
Wejścia analogowe - AI   2+4   2+4   4   6+6   10   12
Wyjścia cyfrowe - DO   7   7   4   8   6   8
Wyjścia analogowe - AO   5   5   2   4   4   4

 

TouchScreen (MN TS lub IAC TS) zastąpiony może być przez panel EVK1000.

 

 

Zastąpienie MMC 2601, MMC 3601 lub MMC 4601

Elementy montażowe można zamówić w MODICONTROLS.