Pakiet narzędzi programistycznych dla sterowników Eliwell Free (Sterowniki swobodnie programowalne Eliwell Free).

 

Pakiet programów składa się z modułów:

  • Application - tworzenie programów w standardowych językach programowania zgodnie z normą (IEC 61131-3),
  • Device - konfiguracja sterowników,
  • User Interface - tworzenie graficznego interfejsu użytkownika dla sterowników Evolution,
  • Connection - tworzenie struktury połączeń pomiędzy sterownikami,
  • Simulation - symulacja działąnia sterowników Smart i Evolution.

 


 

 

 

Free Studio Application pozwala na zapis programów w językach:

  • FBD - język bloczków funkcyjnych,
  • LD - język drabinkowy,
  • ST - język strukturalny,
  • SFC - język warunków logicznych,
  • IL - język instrukcji maszynowych.

Dla sterowników Free Evolution oraz Free Advance, możliwe jest definiowanie stron WWW z prezentacją zmiennych (parametry i stany) aplikacji. Tworzenie stron tabelarycznych, odbywa się na zasadzie przeciągania punktów danych. Strony graficzne, tworzy się wg przygotowanych wcześniej szablonów.

Tryb Onlin Debug Mode pozwala na podgląd wejść, wyjść, zmiennych stanu i parametrów, wprost na formatce programu.

Możliwość podglądu zmiennychw tabeli Watch oraz rysowania trendów w oknie Osciloscope - funkcje te dostępne są zarówno w FS Application jak i FS Device.

Wprost z FS Application, można uruchomić symulator - FS Simulation. Następnie wgrać do symulatora program i parametry a potem analizować jego działanie prawie tak, jakby pracowało się z rzeczywistym sterownikiem.

W module User Interface tworzony jest interfejs graficzny sterowników Free Evolution i Free Advance. W module tym definiuje się strukturę stron (ekranów), na ekrany te przeciąga się kontrolki odczytów, suwaki, obrazki czy animacje. Poprzez tworzenie przycisków z dowolnymi napisami możliwe jest tworzenie dowolnej struktury menu w dowolnym języku - co dodatkowo jest wspomagane tabelą tekstów. Istnieje możliwość tworzenia skryptów w zapisie ST.

FS Connection pozwala na definicję połączeń sieciowych pomiędzy sterownikami (bindowanie), sterownikami i modułami rozszerzeń lub obcymi urządzeniami (Modbus lub CANOpen).

FS Device służy do konfigurowania parametrów sterowników. Pozwala na export i import ustawionych wartości parametrów ze sterownika oraz przywrócenie wartości domyślnych parametrów. Jednocześnie FS Device może być połączone z wieloma sterownikami przez różne porty komunikacyjne.