Skuteczna obsługa i konserwacja układów automatyki wymaga pełnego i przystępnego monitorowania ich działania. Modicontrols realizuje zaawansowane i nowoczesne systemy monitorowania i wizualizacji działania systemów automatyki z wykorzystaniem rozwiązań takich jak:

 • Układy typu webserwer konfigurowalne, wbudowane w sterownik,
 • Autorska aplikacja LibertyView dla centralnego monitorowania wielu układów,
 • Wizualizacja lokalna i zdalna oparta o panele dotykowe,
 • Realizacja systemów BMS/SCADA.

 

 

Realizacja systemów wizualizacji w oparciu o Webserwer sterowników Eliwell Free

Sterowniki Eliwell Free Advance posiadają wbudowany port Ethernet oraz funkcję webserwera. Dodatkowo, slot kart microSD, pozwala na praktycznie nieograniczoną archiwizację danych. Funkcje te, pozwalają na realizację:

 • Wizualizację na planszach synoptycznych dostępnych przez dowolną przeglądarkę internetową (także te wbudowane w smatphone),
 • Wizualizację i konfigurację układów przez tabelę parametrów,
 • Dostęp do danych archiwalnych pomiarów i wysterowań przez pliki CSV lub moduł rysowania trendów na stronie WWW aplikacji webserwera,
 • Dostęp do listy wszelkich zdarzeń i alarmów w postaci tekstowych plików logów z równoczesnym wysyłaniem wiadomości e-mail w chwili wystąpienia zdarzenia.

 

 

Realizacja systemów wizualizacji w oparciu o autorski system telemetryczny LibertyView

Na potrzeby monitorowania rozległych instalacji, składających się z wielu urządzeń, ale jednocześnie z ekonomicznym uzasadnieniem stosowania dla monitorowania pojedynczych układów przygotowany został system LibertyView. Jest to autorski projekt Modicontrols o stosunkowo otwartej strukturze, możliwy do instalacji praktycznie w dowolnym systemie operacyjnym komputera PC  (np. Windows, Linux). Funkcjonalnie, system realizuje zadania:

 • Komunikacja z praktycznie nieograniczoną ilością urządzeń w protokołach Modbus RTU oraz Modbus TCP i odczytywanie/zapisywanie praktycznie nieograniczonej ilości rejestrów w tych urządzeniach,
 • Odczytane dane wpisywane są do bazy danych mySQL, oraz prezentowane na stronach WWW systemu w postaci tabel,
 • Odczytane dane mogą być poddawane analizie przez system i na podstawie zaprogramowanych reguł (np. zmian wartości czy porównaniu wartości względem harmonogramów czasowych) wygenerowane mogą zostać zdarzenia rejestrowane w bazie danych,
 • Wygenerowane zdarzenia mogą być, wysyłane do zaprogramowanych osób w postaci wiadomości SMS (wymagany modem/router GPRS) lub w postaci wiadomości e-mail. Grupy osób do których wysyłane są wybrane zdarzenia określane są na podstawie wskazanych obiektów oraz typów zdarzeń.
 • Zdarzenia mogę zostać wyeksportowane do plików CSV a działanie systemu jest rejestrowane w plikach logów - co pozwala na analizę zdarzeń historycznych.

System opiera się o mechanizmy:

 • Baza danych mySQL,
 • Serwer stron WWW (z interpreterem PHP) np. Apache,
 • Środowisko uruchomieniowe Java (JRE), dla uruchomienia podstawowych programów systemu stworzonych w języku JAVA - dzięki temu, oprogramowanie niezależne jest od zastosowanego systemu i równie dobrze może być stosowane w systemach Linux jak i Windows.

Autorski charakter aplikacji, pozwala na skonfigurowanie i zaprogramowanie funkcji pod potrzeby projektu.

 

Realizacja systemów wizualizacji w oparciu o panele dotykowe HMI

W układach, gdzie potrzebne jest lokalne i łatwo dostępne monitorowanie działania sterowników, proponowana jest realizacja wizualizacji w oparci o panele dotykowe. Preferowany producent paneli dotykowych to Weintek. Jest to bardzo efektywny kompromis wysokiej jakości do ceny.

W systemach bazujących na sterownikach Siemens Simatic, stosowane są odpowiednie panele Siemens.

 

Realizacja systemów wizualizacji w oparciu systemy typu BMS/SCADA

Realizacja zaawansowanych systemów BMS/SCADA o aplikacje dedykowane do tego celu.

Konserwacja i rozbudowa systemów opartych o aplikację UniArt dla sterowników UniSense.