Aplikacja sterowników Eliwell EnergyFlex dla układów wentylacyjnych.

Obsługa typowych układów central nawiewnych oraz nawiewno-wywiewnych, z grzaniem, chłodzeniem i odzyskiem ciepła.