FC Basicom - Rodzina sterowników do Fan Coil.

Zaawansowane algorytmy sterowania (uwzględnia automatyczne sterowanie biegiem pracy wentylatora).

Modele uniwersalne (Fan Coil 2 i 4 rurowe oraz z nagrzewnicami elektrycznymi).

Sterowanie zaworów quasi-płynne modulacją PWM z zastosowaniem algorytmu regulacji PI.

Wyjścia (3 biegi wentylatora oraz grzanie i chłodzenie) typu triakowego.

Komunikacja Modbus RTU. Włączenie do sieci RS-485 przez interfejs Bus Adapter.