FC Plus - Rodzina sterowników do Fan Coil.

Modele uniwersalne (Fan Coil 2 i 4 rurowe oraz z nagrzewnicami elektrycznymi).

Wyjścia (3 biegi wentylatora oraz grzanie i chłodzenie) typu triakowego.

Zaawansowane algorytmy sterowania (uwzględnia automatyczne sterowanie biegiem pracy wentylatora).